Запрошення до участі у конференції

Керівництва для авторів

УМОВИ ОПУБЛІКУВАННЯ доповідей та виступів у збірнику матеріалів науково-практичної конференції (електронне видання):

До опублікування приймаються матеріали українською та англійською мовами, що відповідають тематиці Конференції та не публікувалися раніше. Тексти доповідей мають бути подані в електронній формі (формат файлу *.doc). Назва файлу прізвище автора латинськими літерами. Вимоги до оформлення матеріалу: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, міжрядковий інтервал 1,5.

Структура тексту:

  • УДК;
  • прізвище, ім’я та по батькові (повністю) авторів українською та англійською мовами;
  • назва установи, місто, країна українською та англійською мовами;
  • назва публікації українською та англійською мовами;
  • анотація українською та англійською мовами;
  • ключові слова українською та англійською мовами;
  • основний текст;
  • список використаних джерел у порядку посилання на них у тексті, відповідно до міжнародного стилю цитування APA Style.

ВИМОГИ до стендових доповідей:

Тези до 5 сторінок і презентація (до 6 слайдів).

Доповіді та виступи, що не відповідають тематиці та означеним вище вимогам, не будуть опубліковані.

Оргкомітет залишає за собою право обирати доповідачів та матеріали для публікації.

Прийняття доповідей на цю конференцію було закрито 2024-03-01.



Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.