Створення комунікаційних політик: формування образу університетської бібліотеки за допомогою соціальних мереж і сайту

Олександра Олегівна Листопад

Анотація


В основу публікації покладено досвід створення комунікаційних політик Наукової бібліотеки НаУКМА, показано особливості комунікації університетської бібліотеки та використання нею соціальних мереж і сайту у створенні образу Бібліотеки.


Ключові слова


бібліотека; університет; комунікація; соціальні мережі; інформаційні канали

Повний текст:

PDF

Посилання


Асланов Т. (2017) PR-тексты: как зацепить читателя. Питер.

Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2017 р. Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12576/Zvit_NB_NaUKMA_2017.pdf

Кулик Є. В. (2015) Чинники ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 1, 101–108. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_15.

Листопад О. (2018) Комунікаційні політики Наукової бібліотеки НаУКМА.

Місія і візія НаУКМА. Цінності НаУКМА. Режим доступу: http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/pryznachennia-ta-misiia

Назаровець М. (2013) PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі інтернет. Вісник Книжкової палати, 12, 21–22. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_12_5.

Чорна Т. В. Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023. Режим доступу: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/20182023


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.