УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НБУВ, АТРИБУЦІЯ КНИЖКОВИХ ЗНАКІВ У МАТЕРІАЛАХ ДРУКОВАНИХ КАТАЛОГІВ

Автор(и)

  • Tatiana Yakubova Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2020.213198

Ключові слова:

Атрибуція, Бібліотечні фонди, Друковані каталоги, Книжкові знаки, Управління фондами

Анотація

У статті висвітлюються проблеми управління фондами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, вивчення та атрибуції книжкових знаків з фондів цього відділу. Бібліотечні колекції та зібрання, що знаходяться у згаданому відділі, поділяються на бібліотеки духовних закладів дореволюційної Росії, бібліотеки вищих та середніх навчальних закладів Російської імперії, фонд дореволюційної релігійної та світської періодики, зібрання окремих видів документів. Друковані каталоги надають обширний книгознавчий матеріал щодо вивчення та атрибуції книжкових знаків з фондів зазначеного відділу.

Посилання

Бердичевский, Я. И. (Сост.). (1987). Книжные знаки современников А.С.Пушкина: каталог выставки. (Т. Н. Солдатова, Ред). Киев.

Васильченко, Н. П. (1999). Библиотечные фонды: проблема терминологии. Науч. и техн. б-ки, 8, 15.

Горська, Н. О. (Уклад.). Нац. іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань. (2018). Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. (Вип.1). (О. І. Марченко, С. І. Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський, Ред.). Київ: Вид. дім «Вініченко».

Дениско, Л. М., & Рудакова, Ю. К. (2017). Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ: НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського.

Колесник, Е. А. (1988). Книжные коллекции Центральной научной библиотеки Академии наук УССР. Киев: Наук. Думка.

Полевщикова, О. В., Алєксєєнко, М.В., & Великодна, Г.В. (Упоряд.). Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. (2017). Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки: альбом-каталог. Одеса: Астропринт.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті