БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЄКТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ПОЗАУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ФОНДІВ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНИХ БІБЛІОТЕК У ПОЛЬЩІ

Автор(и)

  • Jacek Willecki Бібліотека технологічного університету в Познані, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20535/2020.213251

Ключові слова:

Проєкти наукових бібліотек, Система фінансування бібліотечних проєктів, Стратегічний розвиток університетських бібліотек, Сфери бібліотечного забезпечення

Анотація

У цій статті проаналізовано можливості фінансування позауніверситетських бібліотечних проєктів технічних університетів Польщі у фінансовій перспективі Європейського Союзу на 2014-2020 роки. Бібліотечні проєкти служать реалізації бібліотечних стратегій у найважливіших сферах їх розвитку, визначених польськими технічними університетами у стратегічних, довгострокових програмних документах. Система, що підтримує реалізацію стратегій та проєктів розвитку в академічних бібліотеках, складається з чотирьох стовпів державного сектору. Інституції національного та регіонального рівня, які складають цю систему, пропонують за допомогою конкретних програм, що стосуються місцевості, високий рівень підтримки, що становить від 80% до 100% прийнятних витрат. Окремі програми, що фінансуються з європейських фондів та з державного бюджету, дозволяють реалізувати стратегії розвитку проєктів сховища та оцифрування, просування та розповсюдження, а також підвищення інноваційних дидактичних та цифрових компетенцій. Враховуючи необхідність реалізації проєктів у найважливіших сферах їх діяльності у стратегіях розвитку польських наукових бібліотек, слід забезпечити зовнішні джерела фінансування таких проєктів з державного бюджету на науку, Європейський соціальний фонд та Європейський фонд регіонального розвитку у наступній фінансовій перспективі Європейського Союзу.

Посилання

AGH University of Science and Technology (2016). Development strategy of the Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków. Retrieved from https://www.agh.edu.pl/uczelnia/dokumenty/misja-statut-strategia/strategia-rozwoju-agh/ (in Polish).

Bialystok University of Technology (2013). Development strategy of the Bialystok University of Technology in the 14th term of office 2012-2016 with a perspective to 2020. Retrieved from http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=8164 (in Polish).

Boyce G., Greenwood A., Haworth A., Hodgson J., Jones C., Marsh G., …Sadler R. (2019). Visions of value: Leading the development of a view of the University Library in the 21st century. In E., Blakesley (Ed.), The Journal of Academic Librarianship 45, p. 6. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102046

Brui O. (2018). Implementation of strategic management based on the balanced scorecard in a university library. In S., O'Connor (Ed.), Library Management 39 (8/9). p. 534. https://doi.org/10.1108/LM-09-2017-0086

Brykalski A., Dawidowski J. B., Baranowska J., Czekiel-Świtalska E., Malkowski A., Rusielik R., … Wasylik H. (2011). Development Strategy of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin for 2011-2020. Retrieved February 20, 2020 from https://www.zut.edu.pl/uczelnia/strategia-uczelni.html (in Polish).

Conference of Rectors of Polish Academic Schools (n.d.). Strategy for the development of higher education: 2010-2020 - project of the academic community. Retrieved February 21, 2020 from https://www.frp.org.pl/pl/projekty-zakonczone/454-strategia-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-2010-2020-projekt-srodowiskowy.html (in Polish).

Chancellery of the Prime Minister (n.d.). Strategic planning as a tool to achieve the organization's goals. Retrieved February 27, 2020 from https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/81.pdf (in Polish).

Cracow University of Technology (n.d.). Development Strategy of the Cracow University of Technology. Retrieved February 20, 2020 from http://bip.pk.edu.pl/get.php?id_zal=254 (in Polish).

Ernst & Young (2010). Strategy for the development of higher education in Poland until 2020-second option. Retrieved February 21, 2020 from http://eregion.wzp.pl/strategie/strategia-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-w-polsce-do-2020-roku-drugi-wariant (in Polish).

Digital Poland Project Centre (n.d.). Tasks and history of the DPPC. Retrieved February 19, 2020 from https://cppc.gov.pl/o-cppc/zadania-i-historia-cppc (in Polish).

Digital Poland Project Centre (n.d.a). Questions and answers 2.3.1 OPDP-Science. Retrieved February 24, 2020 from https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/pytania-i-odpowiedzi-2-3-1-popc-nauka (in Polish).

Digital Poland Project Centre (n.d.b). Announcement of the call for proposals. Call no. POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19. Retrieved February 24, 2020 from https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor/dokumenty-do-pobrania (in Polish).

Digital Poland Project Centre (n.d.c). List of projects implemented from European Funds in Poland in 2014-2020 - as of February 2, 2020. Retrieved February 28, 2020 from https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow/ (in Polish).

Gawroński R. (2011). Development strategy of the Warsaw University of Technology until 2020. Retrieved February 19, 2020 from https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-ogolne/Strategia-Rozwoju-Politechniki-Warszawskiej-do-roku-2020 (in Polish).

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities (2016). Development Strategyof the Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom for 2017-2021. Retrieved February 20, 2020 from https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setsubcategory&subid=4472 (in Polish).

Kielce University of Technology (2015). Development strategy of the Kielce University of Technology for 2015-2025. Retrieved February 20, 2020 from http://tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2016/11/Uch_S_162_15_za%C5%82%C4%85cznik_Strategia-Rozwoju-Politechniki-%C5%9Awi%C4%99tokrzyskiej_28_01_2015.pdf (in Polish).

Koszalin University of Technology (2015). Ordinance no. 23/2015 of the Rector of the Koszalin University of Technology of May 11, 2015 regarding the Quality Policy of the Koszalin University of Technology. Retrieved February 20, 2020 from https://www.tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/706/zarzadzenie_nr_23_2015.pdf (in Polish).

Krawczyk H. (2011). Basic goals and strategic tasks of the development of the Gdańsk University of Technology. Retrieved February 20, 2020 from https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/strategia-rozwoju-uczelni (in Polish).

Lublin University of Technology (2013). Development strategy of the Lublin University of Technology. Retrieved February 20, 2020 from https://www.pollub.pl/pl/uczelnia/o-politechnice/strategia-rozwoju-pl (in Polish).

Malik K., Adamska M, Będkowski W., Boczar T., Borysiuk Z., Hunek W., … Polok B. (2019). Development Strategy of the Opole University of Technology until 2030. Retrieved February 20, 2020 from https://www.po.opole.pl/media/akty_prawne/2019/strategia_uczelni.pdf (in Polish).

Ministry of Development Funds and Regional Policy (2020). Detailed description of the Priority Axes of the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020, Version 17. Retrieved from https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/ (in Polish).

Ministry of Science and Higher Education (n.d.). Constitution for Science. Retrieved February 21, 2020 from https://konstytucjadlanauki.gov.pl/podsumowanie-zmian (in Polish).

Ministry of Science and Higher Education (n.d.a). Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science, Journal of Laws 2018 item 1668. Retrieved February 21, 2020 from https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe (in Polish).

Ministry of Science and Higher Education (n.d.b). List of public higher education institutions supervised by the minister responsible for higher education - public higher education institutions. Retrieved February 20, 2020 from https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie (in Polish).

Ministry of Science and Higher Education (2019). Announcement of the Minister of Science and Higher Education of 3 July 2019 on the establishment of the Social Responsibility of Science Programme and call for proposals. Retrieved from http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-lipca-2019-r-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow.html (in Polish).

Ministry of Science and Higher Education (2019a). Guidelines for beneficiaries of the Social Responsibility of Science Programme. Retrieved February 25, 2020 from https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki (in Polish).

Ministry of Science and Higher Education (2019b). List of entities and tasks in the field of Science Dissemination Activities-application type: libraries, that were qualified for funding from the Minister of Science and Higher Education in 2019. Retrieved February 28, 2020 from https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-jednostek-oraz-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-ktore-zostaly-zakwalifikowane-do-finansowania-ze-srodkow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-2019-r (in Polish).

National Centre for Research and Development (n.d.). About the Center. Retrieved February 19, 2020 from https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/ (in Polish).

National Centre for Research and Development (2018). Announcement of the call for proposals no. POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 for Integrated School Programmes-Path no. 3. Retrieved February 25, 2020 from https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=20127&L=478 (in Polish).

National Centre for Research and Development (2018a). Announcement of the call for proposals no. POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 for Integrated School Programmes-Path no. 1. Retrieved February 28, 2020 from https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr030500-ip08-00-pz117-392/ (in Polish).

Pabian A. (2016). Development strategy of the Czestochowa University of Technology in 2016-2020. Retrieved from , http://www.bip.pcz.pl/119,strategia-rozwoju (in Polish).

Poznan University of Technology (2010). Strategy for the centenary of the university. Development strategy of the Poznan University of Technology until 2020. Retrieved from https://intranet.put.poznan.pl/department/ro/2010/12/21/3894 (in Polish).

Regional Operational Programme of the Voivodeship of Silesia 2014-2020 (2017). Projects selected for co-financing under the call from Measure 2.1 Support for the development of digital public services. Retrieved February 28, 2020 from https://rpo.slaskie.pl/czytaj/projekty_wybrane_do_dofinansowania_2_1_26102017 (in Polish).

Rzeszow University of Technology (2018). Strategy of the Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology until 2020. Updated for 2018-2020. Retrieved from https://bip.prz.edu.pl/akty-prawne/uchwaly-senatu/2018/27092018 (in Polish).

Saunders L. (2015). Academic Libraries' Strategic Plans: Top Trends and Under-Recognized Areas. In E., Blakesley (Ed.), The Journal of Academic Librarianship 41, pp. 289-290. http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2015.03.011

Silesian University of Technology (2016). Development strategy of the Silesian University of Technology for 2016-2020. Retrieved February 20, 2020 from https://bip.polsl.pl/Dokumenty_nowe/Strategia_rozwoju_PS_na_lata_2016_2020.pdf (in Polish).

Silesian University of Technology (2018). E-Silesian University of Technology-creation of the platform of electronic public services of the Silesian University of Technology in Gliwice. Retrieved February 28, 2020 from https://administracja.polsl.pl/zamowienia/Lists/Informacje/DispForm.aspx?ID=36 (in Polish).

Statistics Poland (2019). Higher education institutions and their finances in 2018. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2018-roku,2,15.html

University of Bielsko-Biala (2012). Development strategy for 2012-2020. Retrieved from https://ath.bip.gov.pl/strategia-uczelni/strategia-rozwoju-uczelni.html (in Polish).

Willecki J. (2016). Developmental projects of university libraries providing access to scientific e-resources financed from national and EU funds. In T., Halski (Ed.), Medical Science Pulse. 10 (1), pp. 32-34. doi:10.5604/2081-2021.1199296

Willecki J. (2018). The development of digital cultural resources financed from the European funds in the framework of projects implemented by libraries and other entities in the culture sector. In K., Jazdon (Ed.). The scientific library: is it still scientific. P. 271-274. Retrieved February 25, 2020 from https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24324 (in Polish).

Wrocław University of Science and Technology (2016). Development Strategy of the Wrocław University of Technology 2016-2020. Retrieved February 20, 2020 from https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/historia-i-rozwoj/strategia (in Polish).

Zakrzewska-Bielawska A., Langer A., Szynkowska M. I., Kubiak T., Hausman S., Piotrowska, D., … Szymaszkiewicz M. (2019). Development strategy of the Lodz University of Technology for 2020-2025. Retrieved from https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/strategia-rozwoju-politechniki-lodzkiej/strategia-uczelni.html (in Polish).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті